De tussenschoolse opvang op onze school wordt door ouders geregeld. 

De administratieve en financiële afhandeling is uitbesteed aan www.overblijvenmetedith.nl. 
Om uw kind aan te melden voor het overblijven, maakt u op
www.overblijvenmetedith.nl een account aan en geeft u vervolgens uw kinderen op. U kunt daarna in een kalender de dagen aanklikken waarop uw kinderen overblijven. Wanneer u kind is aangemeld, vragen wij u om het machtigingsformulier uit te printen en zo snel mogelijk in te leveren op school. U kunt het machtigingsformulier in de groene overblijfbrievenbus doen.

Handleiding voor het aanmelden op www.overblijvenmetedith.nl

Het overblijven kost per kind € 2,15 per keer. Dit betaalt u per automatische incasso maandelijks achteraf. U geeft hiervoor een machtiging af. Wij werken niet met een abonnement of met verplichte vaste overblijfdagen. U geeft in de kalender zelf de overblijfdagen aan. Dit mogen vaste dagen per week zijn, maar dat hoeft dus niet. Dit geeft u ook de flexibiliteit om bijvoorbeeld uw kind variabel te laten overblijven.
De facturen worden in de eerste week van de maand per mail verstuurd. Op de factuur staat dan op welke dagen uw kind in de afgelopen maand is overgebleven. 

 
Afmelden voor het overblijven
Wanneer uw kind niet komt overblijven, vragen wij u om tijdig af te melden anders gaan we onnodig op zoek naar uw kind. Afmelden kan zonder kosten tot 10.00 uur op de dag zelf, bij afmeldingen na 10.00 uur of bij niet afmelden wordt de overblijfdag wel in rekening gebracht. 
 
Aanmelden voor het overblijven
Komt uw kind wel overblijven, maar hebt u dit nog niet aangegeven in de kalender, meld uw kind dan ook tijdig aan, zodat we weten dat uw kind er moet zijn. 
 
Het overblijven en het lunchpakket
U geeft zelf uw kind een lunchpakket en drinken mee. 
Bij de tussenschoolse opvang wordt er onder leiding van een overblijfkracht gezamenlijk door de kinderen gegeten. Dit gebeurt zo veel mogelijk in de eigen groep. Na het eten mag er ′vrij′ gespeeld worden, zowel binnen als buiten.
  • Het is wenselijk dat de kinderen een verantwoorde en voedzame lunch meekrijgen. Dit is inclusief drinken.
  • Het is niet de bedoeling dat er snoep meegenomen wordt.
  • De overblijfkracht ziet erop toe dat de kinderen goed eten, maar is er niet verantwoordelijk voor dat de kinderen alle meegegeven boterhammen nuttigen. Overgebleven boterhammen gaan terug de broodtrommel in.

De opvang duurt van 12.00 tot 13.00 uur. In die tijd wordt er eerst gegeten, daarna mogen kinderen gaan tekenen of knutselen of vrij buiten spelen. Vanaf 12.45 uur moeten alle kinderen naar buiten, mits het weer het toestaat. Soms gaan we met de kinderen die dat willen naar het bos aan de overkant. Het zou fijn zijn als u daarmee rekening wilt houden t.a.v. kleding en schoeisel van uw kind, want niet ieder kind komt schoon uit het bos terug.  

Vanaf 13.00 uur neemt de school het toezicht over. Dit betekent dat kinderen die niet overblijven, niet voor 13.00 uur op het schoolplein aanwezig kunnen zijn. Wilt u daar rekening mee houden als uw kind thuis eet?

 
Eten bij vriendje/vriendinnetje, mag dat?
Als uw kind is aangemeld voor het overblijven, dan mag het niet bij een vriendje of vriendinnetje eten. Tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Geef uw kind een briefje mee waarop duidelijk staat vermeld dat uw kind bij een vriendje/vriendinnetje mag eten en of dit altijd mag of eenmalig is. Zonder uw schriftelijke toestemming blijft uw kind op school. 
 
Tarieven:
U betaalt per kind € 2,15 per overblijfbeurt. 
 
Informatie
Uw contactpersoon op school is Margit Boltong.
Bij haar kunt u terecht met al uw vragen, opmerkingen en klachten. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-28640867. U kunt ook via
www.overblijvenmetedith.nl een mail sturen vanuit uw ouderaccount (knop Bericht TSO Admin).