Daltonschool Nicolaas in Doorn: een school waar kinderen, leerkrachten en ouders samen zorgen voor een plezierige en veilige leeromgeving. 
In ons onderwijs laten we ons leiden door de vijf kernwaarden van het daltonconcept: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.
Voor een veilig klimaat op school maken we gebruik van De Vreedzame School: dit project gaat uit van de klas en de school als leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Dit zijn voor ons naast de dalton-kernwaarden heel belangrijke speerpunten!

Nieuwgierig geworden? We vinden het leuk als u langskomt om kennis met ons te maken. Bel gerust voor een afspraak; onze directeur Marjolein Reurink kan u alles vertellen over de school en de kinderen zullen u rondleiden en hun verhaal vertellen. Graag tot ziens!