Sinds oktober 2014 werken we met De bibliotheek op school. Dit is een project waarbij we heel gericht sturing geven aan het leesonderwijs in nauwe samenwerking met de bibliotheek.
De bibliotheek op school is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs, gericht op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid. Dat houdt in dat we samen met de bibliotheek onze boekencollectie onder de loep nemen en updaten. Daarnaast kunnen de kinderen de boeken uit onze 'schoolbibliotheek' lenen; zo kunnen we bijhouden wat er gelezen wordt en wat de kinderen in de verschillende groepen leuk vinden om te lezen. Daar kunnen we onze collectie dan weer op aanpassen. Daarnaast zorgt de bibliotheek ervoor dat wij een aantal keer per jaar extra boeken in bruikleen krijgen die passen bij het thema waar we op dat moment in de klas mee bezig zijn. Ook is er op school een leescoördinator. Deze leerkracht is opgeleid om meer eenheid te krijgen in het leesonderwijs op school en meer aandacht te vestigen op leesmotivatie en leesbevordering.
Verder wordt jaarlijks de leesmonitor afgenomen, waardoor we elk jaar weer meten waar we staan op dit gebied. Daarnaast meten we ook twee keer per jaar het leesniveau van de leerlingen.
Lezen wordt door deze aanpak meer geïntegreerd binnen ons onderwijs, omdat we ervan overtuigd zijn dat lezen de basis van alle vakken is.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.debibliotheekopschool.nl.